Regie van de Zorg

logo regie van de zorg"REGIE VAN DE ZORG" is het voertuig voor "PASSEND ONDERWIJS". Zo omschrijven de bestuurders van het "Weer Samen Naar School" Samenwerkingsverband Nijmegen e.o. de volgende fase van Regie van de Zorg.

Nadat in de eerste jaren (sinds 2005) voornamelijk producten zijn ontwikkeld om optimale, integrale zorg en ondersteuning aan te bieden aan kinderen van 0 - 14 jaar, is in het voorjaar 2011 besloten vooral te gaan richten op de fase van implementatie. De kernpunten van Passend Onderwijs blijken naadloos aan te sluiten bij Regie van de Zorg.

Regie van de Zorg Nijmegen heeft een eigen website: www.regievandezorg.nl