Projectperiode

bredescholen-nijmegen-01Gedurende de projectperiode van 3 jaar - augustus 2011 tm juni 2014 -  loopt het project "Doorontwikkeling Brede scholen Nijmegen".

 

 

 

 

 

Binnen dit project staan 3 opdrachten centraal.

  1. Alle Open Wijkscholen worden Brede scholen
  2. Alle basisscholen van de schoolbesturen uit Nijmegen worden Brede Scholen: hiertoe wordt een implementatieplan geschreven
  3. Werklijnen uit Regie van de Zorg worden, waar mogelijk, ondergebracht in de Brede Schoolontwikkeling.

Naast deze opdrachten worden onderwerpen als Doorontwikkeling Huiskamer (naar Activiteitenplein), VVE, Schakelklas en Alle kinderen in beeld (overdracht van kindinformatie) uitgewerkt en ondersteund.