Organisatie

De stuurgroep Brede schoolontwikkeling Nijmegen bestaat uit:

voorzitter Jack van de Logt voorzitter college van bestuur Conexus (onderwijs)
lid Rini Braat bestuurder Stichting St. Josephscholen (onderwijs)
lid Susanne Plass directeur/bestuurder Tandem (welzijn)
lid Eddy Brunekreeft directeur/bestuurder KION (kinderopvang)
lid Rutger van Straten voorzitter VONK (kinderopvang)
toehoorder/adviseur André van Ginkel beleidsambtenaar gemeente Nijmegen
toehoorder/adviseur Martine van Minnen beleidsambtenaar gemeente Nijmegen
lid (niet-stemhebbend) Thea de Graaf projectleider Brede schoolontwikkeling Nijmegen
notulist Wouter de Gooyert managementassisten Brede schoolontwikkeling Nijmegen