Brede scholen

bredescholen-nijmegen-00Vanaf 1 oktober 2013 kent Nijmegen 15 Brede scholen, waarbij 16 basisscholen, kinderopvang (0 - 4 jaar en BSO), tussenschoolse opvang en organisaties voor naschoolse activiteiten betrokken zijn (welzijn, sport, kunst- en cultuur, techniek, natuur en nog veel meer).  Hieraan is een heel proces voorafgegaan.

Een Stuurgroep en de gemeente Nijmegen hebben beleid m.b.t. Brede schoolontwikkeling vastgesteld. Leidinggevenden van betrokken organisaties hebben met elkaar gesproken en samengewerkt om de visie, ambitie, keuzes, ouderbetrokkenheid en communicatie vast te leggen in documenten. Teamleden van alle Brede scholen hebben hard gewerkt om vanuit de visie en het gesprek hun Brede school te maken tot wat het nu is.
Kinderen en hun ouders hebben deelgenomen aan het gesprek en hebben aan veel activiteiten deelgenomen. Kinderen hebben genoten en genieten nog steeds van het vele dat hen aangeboden wordt.
Documenten zijn aangeleverd en profielbezoeken zijn afgelegd.

Dit alles heeft geleid tot de volgende Brede scholen in Nijmegen (met daarachter wijk en stadsdeel):