Beleid

bredescholen-nijmegen-06In hun grote verscheidenheid zien ze er allemaal heel aandoenlijk uit, de kinderen van de Brede school. Hun stralende gezichtjes stemmen hoopvol. Sommigen zijn gewoon vrolijk, anderen doen stoer, zijn uitdagend, of juist wat timide. Maar vrijwel zonder uitzondering hebben ze de blik van de onbegrensde mogelijkheden die hoort bij hun jeugdige overmoed. Ze hebben een wereld te winnen. In hun gelijkwaardigheid vertegenwoordigen ze het veelbelovende, menselijk kapitaal dat onze scholen bevolkt. Maar dat garandeert niet dat ze ook allemaal dezelfde kansen hebben.

We willen de Brede scholen inhoudelijk, organisatorisch en financieel zo in richten dat de stad als geheel, elke wijk afzonderlijk en elke bewoner persoonlijk baat heeft bij onze inspanningen. In alles wat we doen zetten we bovenaan dat elk kind de kansen krijgt die het in staat stelt zich optimaal te ontplooien. Dat staat centraal.
Voor elk kind moet daarom elke dag een sluitend ontwikkelarrangement beschikbaar zijn: een combinatie op maat van onderwijs, opvang, ondersteuning, begeleiding en besteding van vrije tijd. Voor ouders kunnen we met de Brede Scholen de betrokkenheid bij hun kinderen vergroten.
In diverse beleidsonderwerpen wordt bovenstaande uitgewerkt.